Saksliste årsmøte Tveit I.L

Kl 18.00 Tirsdag 28 . februar 2017 Sted: V.I.P Brakkene på Solsletta

1.Velkommen / godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av dirigent og referent.

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.

4. Årsmøte Hovedlaget.
   -fastsettelse av kontingent- 2017 .styrets forslag: kontingent som tidligere år.  Gruppene selv bestemmer treningsavgiften som fremgår av deres budsjett.
   -innkomme forslag:

  5.Valg av nytt hovedstyre: Forslag: ( som i 2016)

Nye forslag sendes inn til styret innen  10. februar

 Odd Byberg, Rolf Sannes, Per S. Løyning, Thor Valseth, Frode Selstø, Kevin Juhl Thomsen, Kjell Tvedt ( regnskap)

6. Budsjett for 2017

7. Årsmøte Fotballgruppa.

8. Årsmøte Håndballgruppa.

9 . Årsmøte Brettgruppa.

10 . Årsmøte Skigruppa.

11. Årsmøte Barneidrettsgruppa.

12. Årsmøte Tur- løypegruppa

 

Vel møtt

Odd Byberg

Tveit I.L

Grasrotandelen

Sosiale Medier

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift